It Dryltser Kypmantsje

Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst, Nijezijl en Oosthem. Voor Oud-IJlsters en andere geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid online kennis te nemen van It Kypmantsje via deze website. Het is ook mogelijk oudere artikelen te raadplegen door onder de digitale editie het gewenste jaartal te kiezen.

Digitale editie