It Dryltser Kypmantsje nu ook op internet

 

Het begin

Voorjaar 1969 besloot de IJlster Winkeliersvereniging een eigen maandblad voor IJlst uit te geven. Na de nodige voorbereidingen en het aantrekken van adverteerders zag de eerste uitgave van “It Dryltser Kypmantsje” in juli 1969 het licht. Het blad werd verzorgd door Boek- en Fotohandel J.Visser, toen nog gevestigd op het adres Galamagracht 7. Een blik op de advertenties leert dat IJlst toen nog over een levendige middenstand beschikte, want niet minder dan 19 middenstanders adverteerden in deze eerste uitgave. Bekijk hier de eerste uitgave uit juli 1969.

De overbrugging

In november 1976 verscheen het laatste Kypmantsje, dat door de IJlster Winkeliersvereniging werd uitgegeven. Door het teruglopen van het aantal middenstanders en daarmee van het aantal verteerders, in combinatie met stijgende kosten, besloot de Winkeliersvereniging te stoppen met het maandblad. In januari 1977 verscheen er toch weer een Kypmantsje, zij het anders van formaat en verschijningsvorm. Op gestencild en gevouwen A3-formaat bracht Edsko Hekman, in die tijd ambtenaar ter gemeentesecretarie van IJlst, It Kypmantsje privé uit. Vanwege zijn vertrek uit de gemeente verscheen in januari 1981 de laatste uitgave van dit overbruggingsblaadje.

Een nieuwe start

In maart/april 1981 verscheen het Kypmantsje opnieuw en weer op een ander formaat. Het blad werd nu gedrukt bij en uitgegeven door Boekhandel Visser. Het maandblad voorzag en voorziet duidelijk in een behoefte en is door de jaren heen altijd gesteund door een grote groep vaste adverteerders. Dankzij het enthousiasme van Lammert Visser, die de Kypman altijd een warm hart heeft toegedragen, bleef het blad uitkomen tot en met mei 2011. Door het plotselinge overlijden van Lammert Visser leek er een einde te komen aan de uitgave van het Kypmantsje. In goed overleg met Hinke Visser heeft de Vereniging Stadsbelang IJlst het blad onder zijn hoede genomen en in juli 2011 verscheen weer een gecombineerd juni/julinummer.

It Kypmantsje online

Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst, Nijezijl en Oosthem. Voor Oud-IJlster en andere geïnteresseerden is er met ingang van september 2011 de mogelijkheid online kennis te nemen van It Kypmantsje. Alle artikelen en de bijbehorende foto’s zijn via de website www.itdryltserkypmantsje.nl  enkele dagen na de verschijning van het blad wereldwijd te bekijken. De site heeft ook een archief, waardoor het mogelijk is en blijft oude artikelen steeds weer te raadplegen. Ook is de site interactief, waardoor lezers de mogelijkheid hebben te reageren op artikelen en/of om zelf nieuwtjes te melden. Ook It Dryltser Kypmantsje is nu dus klaar voor de digitale tijd.