Nieuws overzicht

Nieuws van de Werkgroep Eleven Fountains

Nieuws van de Werkgroep Eleven Fountains

In het Kypmantsje van september jl. hebt u uitgebreid kunnen lezen over het voornemen in het kader van Leeuwarden / Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 fonteinen te plaatsen in de Friese 11-steden. De fontein voor IJlst zal ontworpen worden door de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki, die op 28 september een bezoek […]

 
 

IJlst in Wintersfeer

IJlst in Wintersfeer

Op initiatief van Buurtvereniging Ald Drylts is een nieuwe stichting in oprichting, waarin ook de Vereniging Stadsbelang IJlst en de Ondernemersvereniging IJlst participeren. Onder de vleugels van deze stichting i.o. is een aantal werkgroepen actief met de voorbereiding van diverse activiteiten in het kader van “IJlst in Wintersfeer”. De eerste […]

 
 

Nieuwe slagbomen voor Geeuwbrug

Nieuwe slagbomen voor Geeuwbrug

Afgelopen tijd is de Geeuwbrug volledig nieuw in de verf gezet. Menigeen zal zich afgevraagd hebben waarom de kasten en de slagbomen niet in één keer ook meegenomen zijn. Het antwoord is inmiddels gegeven: kasten en slagbomen zijn volledig vernieuwd. Alles ziet er nu weer spic en span uit!

 
 

Opbrengst MS collecteweek

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 781 in IJlst, Oosthem en Nijezijl opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit […]

 
 

Nijs út Nij Ylostins

Nijs út Nij Ylostins

Bibliotheek Wist u dat de bibliotheek in IJlst gevestigd is in het Grand Café van het woon- en ontmoetingscentrum Nij Ylostins van Zorggroep Tellens? Om boeken te kunnen lenen heeft u een pas nodig van de bibliotheek. Als u lid wilt worden kunt u dit regelen in de vestiging in […]

 
 

Iis ferbynt

Iis ferbynt

Yn de hast folle ‘Skippersseal’ fan de Stadsherberg waard op 12 novimber l.l. de jierlikse ledegearkomste fan iisklub ‘de IJlster Schaats’ holden. Nei de iepening fan de gearkomste waard it wurd jûn oan de âld foarsitter, Gerrit de Jong. Syn stikje die ‘oude tijden herleven’. Hy die mei ferve it […]

 
 

It Fabryk

It Fabryk

Professor Futurio is in rook opgegaan en wethouder Haantjes overdenkt wat er allemaal is misgegaan. Ondertussen is pand Visser ontruimd en draait De Wettersnijer weer op volle toeren. Theater is een illusie die jullie als toeschouwers een paar uurtjes mee mocht nemen in het verleden, de realiteit van alle dag […]

 
 

Poes ‘Tessa’

Poes ‘Tessa’

Poes ‘Tessa’ blijkt al 5 jaar vermist, maar de eigenaar is nog steeds onbekend Deze poes (‘Tessa’ volgens chip) is gevonden in Appelscha en blijkt volgens haar chip al 5 (!) jaar vermist te zijn (uit IJlst). Het telefoonnummer dat bij de chip hoort blijkt helaas niet te kloppen. (Dierenasiel […]

 
 

Uit de oude doos

Uit de oude doos

Negentig jaar terug in de tijd. In september 1925 lieten de gebr. Bakker te IJlst het handelsmerk Record registreren bij het Bureau voor den industrieelen eigendom. Dat merk komen we vandaag de dag nog steeds tegen op windmolens, o.a. op het windmolentje op het stuk bûtlân langs het Sneekerpad.

 
 

Bouw van Museum Houtstad IJlst nog dit jaar van start

Bouw van Museum Houtstad IJlst nog dit jaar van start

De Stichting Museum Houtstad IJlst heeft de financiering voor het museum rond. Ook is het planontwerp van hun architect goedgekeurd. Vanuit Het Friese Merenproject, dat dit jaar afloopt, heeft de stichting uitstel gekregen voor de bouw. Het Museum Houtstad IJlst moet nu eind 2016 klaar zijn. Het museum is een […]

 
 

Zingen bij een vrouwenkoor

Zingen bij een vrouwenkoor

Er zijn niet veel vrouwenkoren in onze regio en daarom lijkt het ons een uitdaging om met een groep enthousiaste vrouwen te werken aan een project. De bedoeling is om eind januari/begin februari 2016 een concert te geven. Daarna gaan we evalueren en bekijken of we opnieuw aan een project […]

 
 

Sinterklaasintocht IJlst

Sinterklaasintocht IJlst

De Sinterklaasintocht vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 november en het belooft een spectaculaire intocht te worden met Zwarte Pieten die kunnen zweven over het water. Hoe ze dat doen??? Kom allemaal vanaf 13.30 uur naar het voorprogramma op de kade in het centrum van IJlst (Galamagracht). Om ongeveer […]

 
 

Op Triljende Skonken

Op Triljende Skonken

’t Is wer foarby dy moaie simmer’, dat wie yn jannewaris 2015 it slotliet fan ‘Hotel de Botel’. In útfiering dy’t ús lang heuge sil. Wat in fleur en wille ha we hân mei ‘Hotel de Botel’ en wat in minsken ha der west! Mar de simmer is no echt […]

 
 

Wie/wat staat erop de foto

Wie/wat staat erop de foto

Voor deze maand weer een nieuwe foto met een tweetal jongemannen op de Galamagracht. Wie kent deze beide mannen en kan iets vertellen over de omgeving. Graag uw reacties weer naar de redactie van het Kypmantsje.

 
 

Het Stipepunt is er voor u!

Het Stipepunt is er voor u!

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een aantal Stipepunten, waaronder het Stipepunt Drylts. Bij de Stipepunten kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van vrijwillige inzet en mantelzorg. Iets doen voor een ander zonder dat men daar iets voor terug krijgt noemen we vrijwillige inzet. In Nederland doen ruim […]