It Dryltser Kypmantsje is een uitgave van:

Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:

Edsko Hekman

Janna de Boer-Zuiderhof

Huis aan huis opmaak en druk:

Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:

(zo mogelijk digitaal) inleveren bij: Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijlst.nl

Data 2016:

Maand Uiterste inleverdatum Verschijningsdatum
Jan 11 Jan 21 Jan
Feb 8 Feb 18 Feb
Mrt 14 Mrt 24 Mrt
Apr 11 Apr 21 Apr
Mei 9 Mei 19 Mei
Jun 13 Jun 23 Jun