Herinnert u zich dit nog

Popmawal, Bouke Haringa

Popmawal, Bouke Haringa

De afgelopen 50/60 jaar is er veel veranderd in IJlst. Het is goed om af en toe even in de tijd terug te gaan en te verhalen wat er toen speelde. Bij het lezen van deze artikelen zullen veel lezers denken: Ach ja, zo was het. Is dat al weer […]

 
 

Burgemeester Oppedijkkleuterschool

Burgemeester Oppedijkkleuterschool

Burgemeester Oppedijkkleuterschool In 1956 werd aan de Hendrik Huizengastraat de bijzondere neutrale Burgemeester Oppedijkkleuterschool geopend. In 1973 verzochten ouders de oprichting van een openbare kleuterschool als afsplitsing van de bijzondere neutrale kleuterschool, die daarna een christelijke kleuterschool werd. Nadat het basisonderwijs zijn intrede had gedaan verloor de kleuterschool zijn functie […]

 
 

Speerstra’s Voordeelmarkt

Speerstra’s Voordeelmarkt

In het pand op de hoek Zevenpelsen / Stadslaan was in de zestiger jaren de Centrawinkel van de fam. Kooistra gevestigd. In mei 1965 vond de officiële heropening plaats van de verbouwde Centrawinkel. De zaak was drie dagen dicht geweest om uit te breiden met een speciale vleesafdeling. Door een […]

 
 

Gecostumeerd IJsfeest.

(uit de Leeuwarder Courant van 30 januari 1933) Ingezonden door Frits Boschma IJlst. IJsclub de “IJlster Schaats” hield een gecostumeerd ijsfeest op de verlichte ijsbaan. De jury bestond uit de heeren Th. Weyma, W. Renzema en J. Th. Nooitgedagt. De 1e prijs, een paar kunstschaatsen aangeboden door de firma R. […]

 
 

De Draai

De Draai

Het gebied van het bestemmingsplan ‘De Rat’ is sinds eind jaren zeventig bijzonder goed ontsloten, en daarmee ook de recreatieterreinen. In 1963 was dat duidelijk anders. Het recreatiegebied was alleen bereikbaar via het Sneekerpad. Vanaf de Galamagracht leidde het pad via een steeg langs de voormalige boerderij Huitema (nu van […]

 
 

Mienskipshûs

Mienskipshûs

De afgelopen 50/60 jaar is er veel veranderd in IJlst. Het is goed om af en toe even in de tijd terug te gaan en te verhalen wat er toen speelde. Bij het lezen van deze artikelen zullen veel lezers denken: Ach ja, zo was het. Is dat al weer […]

 
 

Nota Heeringa

Nota Heeringa

Wie wat bewaart, heeft wat. Voor wijlen de heer Wiggele J. van der Velde geldt deze uitspraak zeer zeker. Zo had hij ook oude rekeningen en kwitanties van IJlster bedrijven bewaard, bedrijven die inmiddels al lang verdwenen zijn of een aan de tijd aangepast briefhoofd hebben. Voor de redactie van […]

 
 

Kampeerschip ‘De Baltic’

Kampeerschip ‘De Baltic’

De afgelopen 50/60 jaar is er veel veranderd in IJlst. Het is goed om af en toe even in de tijd terug te gaan en te verhalen wat er toen speelde. Bij het lezen van deze artikelen zullen veel lezers denken: Ach ja, zo was het. Is dat al weer […]