De volkstuinvereniging IJlst heeft twee tuinen in haar beheer: de Súdergotún, aan de Iendrachtswei, met 45 percelen en de Himdykstún, bij de spoorwegovergang naar Oosthem, met 20 percelen. Waar kun je meer van genieten dan je eigen groente en fruit te zien groeien; je weet wat je eet! Met deze hobby kunt u door een gezonde inspanning uw eigen (h)eerlijke biologische producten kweken. Op dit moment zijn er nog enkele percelen van 50 of 100m² beschikbaar. Heeft u belangstelling voor een perceeltuingrond, neemdan contact op met:

Roel de Jong, Lantingawerf 2 in IJlst

Tel: 0515-532455 of 06 25482482

 

Er kan niet meer worden gereageerd

Je kunt hier niet op reageren.