Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis op de mat in IJlst, Nijezijl en Oosthem.

Voor Oud-IJlsters en andere geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid online kennis te nemen van It Kypmantsje via deze website. Het is ook mogelijk om in het archief oudere artikelen te raadplegen door onder de digitale editie het gewenste jaartal te kiezen.

Contact En informatie

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie: info@itdryltserkypmantsje.nl

VERSCHIJNINGSDATA EN AANLEVEREN

oktober
10-10 inleveren kopij
27-10 verschijning

november
31-10 inleveren kopij
17-11 verschijning

december
5-12 inleveren kopij
22-12 verschijning

AANLEVEREN KOPIJ

Kopij graag aanleveren als Word-bestand met fotomateriaal en logo als bijlage naar: info@itdryltserkypmantsje.nl

ADVERTEREN

Voor de mogelijkheden voor het plaatsen van een advertentie, de afmetingen en de kosten kunt u contact opnemen met de redactie: redactie@itdryltserkypmantsje.nl.

Digitale editie